Henvisning

 

Du kan henvise til forløb via Center for Hjerneskades fritvalgsramme, § 79, stk. 2 når:

 • Patienten er motiveret for og har behov for intensiv tværfaglig genoptræning (3-4 dage/ugen; 3-6 timer om dagen)
 • Patienten har vanskeligheder på mindst 3 ud af 4 områder – fysisk; kognitivt; sprogligt; socialt/emotionelt
 • Eller 2 områder er påvirket i svær grad – oftest det kognitive område
 • Patienten har kendt – ikke progredierende årsag til skaden. Evt. tumor må ikke være behandlingskrævende
 • Patienten kan klare toiletbesøg og at spise uden hjælp
 • Patienten har ikke aktivt misbrug (i 3-6 måneder) eller alvorlig, behandlingskrævende psykisk lidelseDu sender en henvisning (ref01) til Center for Hjerneskade med henblik på visitation.

Du er altid meget velkommen til at kontakte visitationen.

 

 

Patienter kan henvises til forløb via Center for Hjerneskades fritvalgsramme, § 79, stk. 2 når:

 • Patienten er motiveret for og har behov for intensiv tværfaglig genoptræning (3-4 dage/ugen; 3-6 timer om dagen)
 • Patienten har vanskeligheder på mindst 3 ud af 4 områder – fysisk; kognitivt; sprogligt; socialt/emotionelt
 • Eller 2 områder er påvirket i svær grad – oftest det kognitive område
 • Patienten har kendt – ikke progredierende årsag til skaden. Evt. tumor må ikke være behandlingskrævende
 • Patienten kan klare toiletbesøg og at spise uden hjælp
 • Patienten har ikke aktivt misbrug (i 3-6 måneder) eller alvorlig, behandlingskrævende psykisk lidelse


Den konkrete procedure for henvisning er aftalt med Region Hovedstaden. Du kan finde proceduren for henvisning her.

Du er altid meget velkommen til at kontakte visitationen.

 

 

Borgere med erhvervet hjerneskade – eller i særlige tilfælde andre årsager til kognitiv funktionsnedsættelse - kan henvises til udredning og forløb via følgende lovgivning:

Specialiseret rehabilitering, f.eks. via Sundhedsloven § 84.

Specialundervisning for voksne, jf. Specialundervisningsloven § 1.

Beskæftigelsesrettede indsatser, f.eks. via Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik.

Indsatser i hjemmet, f.eks. via Lov om aktiv socialpolitik.

Du er altid meget velkommen til at kontakte visitationen.

 

 

Du kan henvise borgere med erhvervet hjerneskade til udredning og forløb ved at sende en sikker mail eller kontakte vores visitation:

Vi kan tilbyde udredning, behandling og arbejdsrettede indsatser.

 

 

Du har mulighed for selv at betale for undersøgelser og genoptræning hos fysioterapeut, audiologopæd, neuropsykolog og/eller ergoterapeut.

Har du brug for råd og vejledning, om Center for Hjerneskades tilbud er noget for dig, er du altid velkommen til at kontakte visitationen.