Hjerneskade

Omkring 26.000 voksne danskere får hvert år en hjerneskade – en såkaldt erhvervet hjerneskade. Det kan f.eks. skyldes ulykker, stroke (blodpropper eller blødning i hjernen), infektioner eller hjertestop.

Følgerne af en hjerneskade er forskellige, afhængigt af hvor i hjernen skaden har ramt.

Herunder kan du se en oversigt over forskellige følger:

Fysisk: lammelser, balanceproblemer, nedsat udholdenhed og føleforstyrrelser

Aktivitetsmæssigt: nedsat energi og udtrætning og problemer med at løse hverdagens opgaver

Kognitivt: problemer med at koncentrere sig, problemer med at huske, problemer med at skabe overblik og problemer med at planlægge

Sprogtligt: problemer med at tale, problemer med at forstå, problemer med at læse og problemer med at skrive

Følelsesmæssigt: tristhed, bekymring, kort lunte / større irritation og større følsomhed

Personlighedsmæssigt: nedsat initiativ, nedsat empati og nedsat situationsfornemmelse

Neurofaglig specialistviden

Hos os møder du medarbejdere, der udelukkende arbejder med følgevirkninger efter en hjerneskade. Vi har et fælles udgangspunkt i neuropsykologien. Det vil sige, at alle - uanset faggruppe - kombinerer deres faglige specialistviden med et indgående kendskab til hjernen, og hvordan man bedst kommer videre efter en hjerneskade.

Vi tager udgangspunkt i en neuropsykologisk undersøgelse. Den giver dig selv, dine pårørende og os kendskab til dine vanskeligheder og til de ressourcer, som du stadig har efter skaden.

Specialiseret tværfagligt og skræddersyet forløb

En hjerneskade, og de følger man kan få efter skaden, kan være forskellig fra person til person. Hos os vil du kunne få en specialiseret indsats, der passer til netop dine vanskeligheder, ressourcer og mål.

Hos os kan du få et skræddersyet forløb, hvor vi sammen med dig opstiller mål og drøfter indholdet. Vi arbejder på tværs af faggrupper, og vælger de fagpersoner ud, der har de helt rigtige faglige kompetencer til at understøtte dit genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Vi koordinerer således dine mål på tværs af alle aktiviteter og faggrupper.  

Vi justerer målene løbende i takt med, at du kan mere.

Det er vigtigt, at intensiteten i din træning er så høj som muligt. På den måde sikrer vi, at du hele tiden bliver bedre og kommer tættere på dine mål.

Arbejdsrettede forløb

Kommer du i et arbejdsrettet forløb, vil vi sammen arbejde på, at du udvikler og får afklaret din arbejdsevne.

Samarbejde med kommuner og forsikringsselskaber

Vi samarbejder med kommunerne. Vi kontakter dog aldrig din kommune, uden at du er direkte involveret og orienteret om kontakten på forhånd.

Inden du starter op på dit forløb hos os, tager vi i fællesskab kontakt til din kommune, og får sammen med dem afstemt dit forløb.

Bliver dit forløb hos os betalt af andre, som f.eks. af dit forsikringsselskab, vil vi sikre os, at du har en dækkende bevilling, og at de er indforståede med planerne.