Forskning

Formålet med forskning på Center for Hjerneskade er at dokumentere effekten af centrets indsatser og at bidrage til ny viden inden for rehabilitering af personer med hjerneskade og hjernerystelse.

Samarbejde om forskningsprojekter

På Center for Hjerneskade driver vi ikke en selvstændig forskningsafdeling, men vi indgår i tværfaglige og tværsektorielle forskningsprojekter.

Vi engagerer os derfor løbende i forskningsprojekter, som sigter mod at dokumentere, videreudvikle og videnskabeligt underbygge vores mange aktiviteter. Vores primære fokus er tværfaglig rehabilitering suppleret med fagspecifikke indsatser inden for neuropsykologi, ergoterapi, audiologopædi og fysioterapi.

Vores forskning foregår i samarbejde med Københavns Universitet og andre samarbejdspartnere fra kommuner, hospitaler, forsikringsselskaber, fonde m.fl.

Formålet er gensidig udvikling

Vi bidrager med Center for Hjerneskades specialiserede viden. Det er kendetegnende for centret, at vi bygger på en kombination af forskning og erfaringerne fra vores mangeårige tværfaglige praksis. Både forskning og praksis har neurorehabilitering som udgangspunkt.

Samtidig er forskningen i samarbejde med andre sektorer og institutioner med til at videreudvikle og underbygge vores egen forskning og praksis.