Børn og unge

Neurocenter for Børn og Unge er en del af Center for Hjerneskade. Vi tilbyder en vifte af ydelser til både fagpersoner, forældre, pårørende og børn og unge i hele Danmark.

Børn og unge neurokognitive udfordringer

Neurokognitive udfordringer

Vi har stor erfaring med børn og unge med forskellige neurokognitive udfordringer som eksempelvis:

 • Erhvervet hjerneskade
 • Medfødt hjerneskade
 • Udviklingshæmning
 • Autismespektrumsforstyrrelser
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Cerebral parese (CP)
 • Forskellige syndromer
 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Senfølger efter hjernerystelse
 • Komplikationer som følge af for tidlig fødsel
 • Epilepsi

Inden for disse områder kan du blandt andet få tilbudt neuropsykologiske udredninger og undersøgelser, rådgivning, supervision, samtaleforløb og undervisning / kurser i hele Danmark.

Vi modtager henvisninger fra blandt andet VISO, regioner, kommuner, forsikringsselskaber og institutioner.

Som forælder til et barn med neurokognitive udfordringer har du også mulighed for selv at betale for vores ydelser.

Har du spørgsmål til f.eks. henvisning eller priser, er du velkommen til at kontakte os på Neurocenter for børn og unge.

Høj faglig specialisering

Hos os møder du udelukkende erfarne og autoriserede psykologer, som enten er godkendte specialister inden for børneneuropsykologi, børnepsykologi eller psykoterapi eller er godt på vej mod specialistgodkendelse. Vi vægter den faglige specialisering højt, og alle opgaver løses på specialistniveau.

Vores overordnede mål er at skabe bedre udviklingsmuligheder for børn og unge, der enten har en medfødt eller erhvervet hjerneskade, en udviklingsforstyrrelse eller andre neurokognitive udfordringer.

Kontakt os
Mette Ravn Herche, sekretær
Telefon: 35328715
Email: mette.herche@cfh.ku.dk