Kognitiv træning

På Center for Hjerneskade er den kognitive træning en helt central del af vores tilbud.

Kognition betyder tænkning eller erkendelse. Med andre ord beskriver ordet kognition den måde, din hjerne bearbejder de indtryk og informationer, som hjernen får fra omgivelserne og fra dig selv.

Hvad kan du få ud af kognitive træning?

I den kognitive træning får du mulighed for at arbejde med dine vanskeligheder.

Vi sørger for, at du får grundig viden om og forståelse af dine kognitive udfordringer – men også af, hvor du fortsat har ressourcer og fungerer, som du altid har gjort. Målet er, at du bliver klogere på dig selv.

Vi arbejder desuden med at finde ud af, om støj, lys eller dit humør påvirker dit arbejde, og hvordan du i så fald bedst tager højde for det. Det kan også være, at du bliver hurtigere træt og skal finde ud af, om nogle typer opgaver trætter mere end andre, og om du kan mindske trætheden, f.eks. ved at holde pauser.

  • Du bliver hurtigere forstyrret, og du har fået vanskeligere ved at koncentrere dig i længere tid.
  • Det er blevet sværere for dig at holde fokus, når der sker flere ting af gangen, f.eks. når flere personer taler samtidig.
  • Det er blevet vanskeligere for dig at ”holde flere bolde i luften”.
  • Du er begyndt at glemme mere, så du må skrive mere ned, end du gjorde før.
  • Vigtige informationer må gentages flere gange, før du kan huske dem.
  • Du har oplevet, at det et blevet sværere at finde vej, at forestille dig en rute eller at orientere dig på en avisside eller en computerskærm.
  • Din tænkning kan være blevet langsom og ”træg”.
  • Du har fået brug for at planlægge mere, hvis du skal kunne overskue komplekse opgaver eller aktiviteter.

 

Hvordan foregår den kognitive træning?

Du vil sidde i en mindre gruppe, men du vil arbejde med dine egne individuelt tilpassede opgaver med tæt sparring og opfølgning fra neuropsykologer og ergoterapeuter.

I starten vil du arbejde med mere generelle opgaver for at udvikle strategier, som du kan bruge i forskellige sammenhænge f.eks. i hverdagslivet og på arbejdet. Hvis du skal tilbage til arbejdsmarkedet efter dit forløb på Center for Hjerneskade, vil vi målrette din træning mere og mere mod de opgaver, du skal tilbage til. Når det er muligt, vil vi sammen med dig kontakte din arbejdsplads om konkrete opgaver.

Hvilke faggrupper kan du møde?      

Træningen bliver varetaget af neuropsykologer og ergoterapeuter.