Udredning og undersøgelse

På Center for Hjerneskade tilbyder vi både fysioterapeutiske og neuropsykologiske undersøgelser i forbindelse med udredning af voksne med erhvervet hjerneskade. 

 

En hjerneskade giver ofte fysiske følger. Derfor er det vigtigt, at du får et overblik over dine fysiske vanskeligheder og ressourcer og over dit potentiale for at forbedre dit funktionsniveau. Det sker ved en fysioterapeutisk undersøgelse. Undersøgelsen skal afdække, hvordan du helt konkret er blevet fysisk påvirket af hjerneskaden. Denne viden er vigtig for både dig selv og dine pårørende og for de fagpersoner, du vil møde i dit forløb hos os.

Du vil blive undersøgt af en af Center for Hjerneskades højt specialiserede fysioterapeuter, der har mange års erfaring.

Hvis det er relevant, kan vi også kontakte en af centrets neuropsykologer i forbindelse med undersøgelsen af dig.

Hvad er formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse?

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at afklare, hvad dine fysiske ressourcer - og eventuelle barrierer efter hjerneskaden - betyder for dig. Vi undersøger og tester dit fysiske funktionsniveau så objektivt som muligt, og danner os et indtryk af din almene sundhedstilstand. Sammen ser vi på, om du har behov for kropsbårne hjælpemidler.

Undersøgelsen danner grundlag for dine mål

Gennem spørgsmål, undersøgelse og test prøver vi sammen med dig at finde de problemstillinger, som vi skal have fokus på, for at du kan nå dine mål. Det kan f.eks. være, at du har brug for at blive stærkere i den svækkede side, at komme til at gå sikrere og hurtigere, komme i bedre form eller at lære at løbe igen.

Det er vigtigt, at dine mål er konkrete og relevante for dit hverdagsliv og/eller dit arbejdsliv. Det kan f.eks. være at tømme opvaskemaskinen, at gå eller at cykle, at bruge offentlig transport til og fra arbejdet eller at kunne klare udfordringerne i dit arbejdsliv.

Ud fra dette vurderer vi, om du har behov for fysisk træning, hjælpemidler, nye strategier eller en kombination heraf for at nå målet.

 

 

En hjerneskade kan få meget forskellige følger fra person til person. Derfor er det vigtigt, at du selv og dine pårørende kender til netop dine følger efter skaden. Det samme gælder for de fagpersoner, som du kommer i kontakt med under dit genoptrænings- og rehabiliteringsforløb.

En neuropsykologisk undersøgelse kan være med til at afdække, hvordan du helt konkret er blevet påvirket af skaden. Undersøgelsen kan foregå under indlæggelsen på hospitalet, i kommunen eller evt. på Center for Hjerneskade.

Undersøgelsen varetages af en neuropsykolog, dvs. en universitetsuddannet psykolog (Cand.Psych.) med en særlig viden om, hvordan hjernen fungerer. Neuropsykologen kan undersøge, om du har fået problemer med din opmærksomhed, koncentration, hukommelse, sprogfunktion, planlægning, problemløsning, mv.

Hvad er formålet med en neuropsykologisk undersøgelse?

Formålet er, at vi i fælleskab kan tilrettelægge dit forløb hos os, så det er rettet mod netop dine vanskeligheder. Samtidig kan vi tage udgangspunkt i alle dine ressourcer.
Skal du ikke i et forløb hos os, er der stadig mulighed for, at vi kan undersøge dig. Det sker f.eks., hvis en kommune har brug for viden om din hjerneskade for at kunne tilrettelægge et forløb for dig gennem kommunen. Af og til ønsker forsikringsselskaber eller pensionskasser en neuropsykologisk undersøgelse til brug ved deres vurderinger.

Hvordan foregår en neuropsykologisk undersøgelse?

For at kunne undersøge dig, har neuropsykologen brug for viden om dit helbred, dine sociale forhold (samliv, børn, m.m.), din uddannelse, dit job, om du tager medicin, m.v.

Hvad får du ud af undersøgelsen?

Sammen med dig danner neuropsykologen sig et billede af, hvilke af dine funktioner, der er berørte, og hvilke af dine ressourcer, der er bevarede efter din hjerneskade. På den måde får du viden om, hvilke følger hjerneskaden har haft for netop dig. Det vil sige, at du kan komme til at arbejde specifikt med de vanskeligheder, der er opstået, og blive støttet i at bruge dine ressourcer aktivt til at mindske de vanskeligheder, der er opstået pga. din hjerneskade.

Hvad sker der efter den neuropsykologiske undersøgelse?

Du får en skriftlig rapport, og hvis du har brug for det, kan du få gennemgået resultaterne af undersøgelsen. I rapporten giver neuropsykologen anbefalinger til, hvilken type rehabilitering, der er nyttig for dig, så du kommer bedst muligt videre i dit liv. Rapporten bliver også sendt til dem, der har anmodet om undersøgelsen.

  • Har du allerede fået et forløb på Center for Hjerneskade bruger vi - sammen med dig og din kommune – undersøgelsen til at målrette dit rehabiliteringsforløb.
  • Er du ikke i et forløb hos os, er det din kommune, der tager stilling til dit videre forløb.