Arbejdsrettede indsatser

Dit arbejdsrettede forløb er skræddersyet efter netop dine ressourcer og behov. Vi tilrettelægger det sammen med dig og din kommune. Formålet er at sikre, at du kommer tilbage til et aktivt arbejdsliv på bedst mulig vis. 

Hvilke fagpersoner kan du møde?

Afhængigt af hvad du har brug for, vil du møde en eller flere af centrets fagpersoner, der hver for sig og sammen kan bidrage til, at du igen kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du vil kunne møde bl.a. neuropsykologer, audiologopæder, ergoterapeuter og fysioterapeuter i dit forløb.  

Udvikling og afklaring af arbejdsevnen

Efter dit forløb på Center for Hjerneskade etablerer vi ofte – sammen med dig – en virksomhedspraktik på en almindelig arbejdsplads. Formålet med en virksomhedspraktik er at finde frem til, hvordan du bedst muligt kan fortsætte med at arbejde. Vi anbefaler ofte, at praktikken foregår på din egen arbejdsplads, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt i din aktuelle situation. Det kan være, at du starter med ganske få timer, der bliver sat op, efterhånden som du er klar til det. Det kan også være, at der er andre opgaver på arbejdspladsen, der vil passe bedre til dig.

I fælleskab finder vi frem til, hvilken form for arbejdsopgaver, der passer bedst til dig – og hvor mange timer og i hvilket tempo, du vil kunne arbejde, når praktikken slutter.

Når praktikken er slut, sender vi en rapport til din kommune med vores vurdering af, hvordan du bedst kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.