Materialer

Her på siden finder du forskellige brochurer og bøger om emner inden for hjernen, hjerneskader, hjernerystelse m.m. 

 

 

 

Klinisk neuropsykologi

Er en håndbog for fagpersoner og andre, som er interesserede i hjernen, dens funktioner og sygdomme.

I bogen fortæller danske forskere og klinikere om, hvad neurologiske og psykiatriske skader og sygdomme i hjernen betyder for menneskers tanker, følelser og intellektuelle færdigheder. Redaktørerne har i den nye udgave givet nogle af kapitlerne et brush-up, og nye kapitler er kommet til, bl.a. om hjerneskadetræthed og tværkulturel neuropsykologi.

Neuropsykolog Annemarie Hilkjær Petersen fra Center for Hjerneskade har sammen med direktør Hysse Forchhammer fra Hjernesagen bidraget med et tidssvarende kapitel om neuropsykologisk rehabilitering i Danmark. Kapitlet afspejler bl.a. Center for Hjerneskades rehabiliteringspraksis.

Træning - i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Bogens 3. udgave er revideret i 2020 ”Kapitlerne om træning ved forskellige sygdomme er vægtet meget højt i forhold til de tidligere udgaver af bogen, idet der i dag foreligger en stigende grad af evidens for træning ved forskellige kroniske sygdomme."

Jørgen Roed Jørgensen, der er fysioterapeut på Center for Hjerneskade, har bidrag til bogens kapitel om apopleksi.

Nervesystemets sygdomme

Gads Forlag, 2016
Med bidrag fra bl.a. audiologopæd Charlotte Lønnberg samt fysioterapeuterne Jørgen Jørgensen (MR) og Peter Zeeman fra Center for Hjerneskade.

Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Munksgaard Danmark, 2011
Med bidrag fra fysioterapeut Jørgen Jørgensen fra Center for Hjerneskade

På Vej videre

- Udviklingen i indsatsen for børn med hjerneskade
Bogen er udgivet af MarselisborgCentret og Servicestyrelsen i 2008.

Hvis bare jeg ku' fortælle

Vibeke Sporon-Fiedler har tidligere været i et forløb på Center for Hjerneskade. Hun har skrevet bogen, der fortæller om hendes liv og kamp for at få hjælp og støtte fra læger, hospitaler og genoptræningscentre.

Da mor slog hjernen

Handler om at være barn til en forælder, der får en hjerneskade. Bogen fortæller om barnets tanker og bekymringer - men også, at der er håb om en god fremtid på nye vilkår. Bogen er velegnet til samtaler med barnet om, hvad det vil sige at have fået en hjerneskade.

Bogen er skrevet af Susan Søgaard fra Hjerneskadeforeningen www.hjerneskadet.dk og illustreret af Mia CMHT. Den er udgivet af Hjerneskadeforeningen i marts 2015 med støtte fra Trygfonden, Seimei WISH Fond, Center for Hjerneskade, Vejlefjord Rehabilitering og Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital.