Aktivitetstræning

Efter en hjerneskade kan det være nødvendigt at lære nye strategier og nye måder at udføre dine ellers velkendte aktiviteter på. 

Hvad er formålet med aktivitetstræningen?

Formålet med træningen er at genoptræne dine fysiske, kognitive og sociale færdigheder, så det bliver muligt at udføre de aktiviteter, der er nødvendige for dig fremover. Vi tager udgangspunkt i de konkrete hverdagsaktiviteter, der indgik i dit hjemme-, fritids- og arbejdsliv, inden skaden opstod. 

Vi arbejder med dine mål

Sammen med dig og dine pårørende opstilles mål relateret til din hverdag. Vi tager udgangspunkt i de indledende undersøgelser og i de ønsker og behov, du har. Vi tilpasser løbende mål og indsats til dine behov. 

Hvad er indholdet i træningen?

Indholdet i træningen kan være energiforvaltning, planlægning og strukturering af hverdagen samt praktisk træning af fritidsaktiviteter eller hverdagsopgaver som påklædning eller indkøb. I forhold til dit arbejdsliv kan træningens indhold være støtte til at overføre de indlærte strategier fra hverdagsliv til arbejdsliv. Ofte vil der være behov for at se på kompenserende metoder eller redskaber, f.eks. ændringer i omgivelserne eller brug af hjælpemidler. Vi træner så vidt muligt i naturlige omgivelser og tilbyder hjemmetræning i det omfang, det er relevant.

Hvilken faggruppe vil du møde?

Træningen varetages af ergoterapeuter, hvis indsats retter sig mod at gøre udførelsen af dine hverdagsaktiviteter sikre, selvstændige, effektive og mindst muligt anstrengende.