VISO leverandør

Center for Hjerneskade har været VISO-leverandør på voksenområdet siden opstarten af VISO i 2007.

På voksenområdet varetager vi rådgivning og udredning inden for områderne:

  • Erhvervet hjerneskade
  • Medfødt hjerneskade
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Udviklingshæmning

Hvad er VISO?

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation, som hører under Socialstyrelsen. VISO kan bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med rådgivning og vejledning i de mest specialiserede og komplicerede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet.

Rådgivningen fra VISO er gratis og landsdækkende, og foregår lokalt hos dem, der ønsker rådgivningen.

Henvisning

Henvisning foregår til VISOs centrale enhed i Odense, hvor der tages stilling til, om der er tale om en sag for VISO, og hvilke specialister der i så fald skal varetage rådgivningen.

Læs mere om VISO.