Hjernerystelse

Har du fået en hjernerystelse, er du blandt de 25.000 danskere, der hvert år oplever at få ”en rystet hjerne”. Langt de fleste kommer sig inden for de første par uger eller måneder, men ca. 5-15% af de ramte får længerevarende følger. Oplever du, at følgerne varer ved, kan det være svært at passe et arbejde eller uddannelse, og almindelige dagligdags gøremål og sociale aktiviteter kan opleves som udtrættende og overvældende.

Hvad er en hjernerystelse?
En hjernerystelse medfører en fysiologisk forstyrrelse af hjernefunktionen. Der kan opstå mikroskopiske skader på nervebaner og støttevæv i hjernen, og de kemiske systemer, signaltransporten og blodgennemstrømningen i hjernen kan blive påvirket. Forandringerne er ofte ikke synlige ved en almindelig hjerneskanning eller en neurologisk undersøgelse.

Efter en hjernerystelse kan man opleve følgende symptomer:

 Hjernerystelse hos voksne

Hvis du oplever flere af disse symptomer, kan du hos Center for Hjerneskade få hjælp til, hvordan du bedst håndterer vanskelighederne og bedst vender tilbage til dit almindelige hverdagsliv, arbejde eller uddannelse.

Læs mere om symptomerne, og om hvad du selv kan gøre i vores pjece "Når hovedet bliver rystet".