Neuropsykologisk vurdering

Hvis du har kontaktet os for at få hjælp efter din hjernerystelse, kommer du som det første til en indledende vurderingssamtale hos en neuropsykolog. Er det relevant, møder du også en af vores fysioterapeuter. Formålet er at afdække følgerne efter din hjernerystelse og vurdere, hvilket tilbud der kan være relevant for dig. Samtalen munder ud i en kort skriftlig anbefaling og eventuelt et tilbud på et konkret forløb ved Center for Hjerneskade.

For studerende på videregående uddannelser

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse og oplever vanskeligheder med at fungere i dit studie efter din hjernerystelse, vil vi opfordre dig til at kontakte din studievejleder eller SPS-vejleder. Her kan du drøfte, hvordan du bedst kan fastholde og gennemføre din uddannelse trods vanskelighederne efter hjernerystelsen. SPS kan i visse tilfælde vælge at bruge Center for Hjerneskade til at stå for en del af vurderingen.