Tilbud til voksne

Hos Center for Hjerneskade tilbyder vi dig et tværfagligt og koordineret rehabiliteringsforløb, der bygger på den nyeste forskning inden for hjernerystelse, vores neurofaglige specialistviden og mangeårige erfaring og ekspertise på hjernerystelsesområdet.

Vi tilbyder specialiserede og individuelt tilpassede indsatser, der passer til netop dine behov, ressourcer og mål. Hos os kan du møde både fysioterapeuter og neuropsykologer. Vi inddrager desuden neurooptometrister, audiologopæder og ergoterapeuter, hvor det er relevant i dit forløb. Vi arbejder på den måde for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt om dine vanskeligheder efter hjernerystelsen

Commotioforløbet

Commotioforløbet er til dig, der oplever længerevarende følger efter din hjernerystelse (> 3 mdr. efter skaden). Dette tilbud er skræddersyet til netop dine behov og ressourcer, som vi i fællesskab har fundet frem til i en forudgående visiterende samtale. Vi evaluerer kontinuerligt for at sikre, at indsatsen har den ønskede effekt, eller om mål og indsats skal tilpasses.

Fokusområderne i dit forløb kan være:

 • Håndtering af dine hjernerystelsesfølger og øgning af dit aktivitetsniveau
 • Forberedelse til arbejde eller hjælp til at fastholde dit nuværende arbejde
 • Afklaring af dine fremtidige arbejdsmuligheder

Individuelt sammensat tilbud

Vi sammensætter dit tilbud ud fra dit behov, og kan bestå af en eller flere af følgende muligheder:

 • Individuelle samtaler v. neuropsykolog
 • Holdundervisning ”Commotio-skolen” v. neuropsykolog og fysioterapeut
 • Individuel fysisk træning og sparring v. fysioterapeut
 • Muskuloskeletal udredning og indsats ift. nakke/ryg v. fysioterapeut
 • Synsundersøgelse og synstræning v. neurooptometrist
 • IKT-vejledning ift. udfordringer med læsning og skærmbrug v. audiologopæd
 • Optrapning og opfølgning på tilbagevenden til job eller uddannelse v. neuropsykolog
 • Arbejdsevnevurdering gennem virksomhedspraktik v. neuropsykolog
 • Skriftlige rapporter med vurderinger og anbefalinger
 • Par- og pårørendesamtaler v. neuropsykolog

Som en del af dit forløb vil vi samarbejde med din arbejdsplads eller dit uddannelsessted for at sikre, at de får den rette viden og strategier til at hjælpe dig bedst muligt tilbage.  Er dit forsikringsselskab, kommunen eller andre instanser involveret, tager vi sammen med dig dialog med dem om dit forløb.

 Læs vores pjece om "Langvarige følger efter Hjernerystelse".