Neuropsykologiske samtaler

I samtalerne med en neuropsykolog vil du få information og øget forståelse for hjernerystelsen og de symptomer, du oplever. Samtidig vejleder vi dig i, hvilke strategier der kan hjælpe dig videre i forhold til de vanskeligheder, du står med. I fællesskab afprøver vi og finder frem til, hvad der virker bedst for dig. Målet er, at du får det bedre og kan navigere mere hensigtsmæssigt i din hverdag og på dit arbejde.

Neuropsykologen har viden om, hvordan både hjernen og psyken fungerer og påvirkes ved skader. Du vil derfor både kunne få vejledning i forhold til dine kognitive vanskeligheder (f.eks. hjernetræthed, nedsat koncentrationsevne og overblik) og samtidig få mulighed for at fokusere på de emotionelle og identitetsmæssige følger, der for mange opstår i kølvandet på en hjernerystelse.

Du kan undervejs komme til at stifte bekendtskab med f.eks.:

  • Energiforvaltning
  • Strategier i forhold til kognitive vanskeligheder
  • Håndtering af følelsesmæssige reaktioner som stress, irritabilitet, angst/bekymring og tristhed
  • Håndtering af udfordringer i sociale relationer og familien
  • Strategier i forhold til tilbagevenden til og optrapning på arbejdet
  • Håndtering af en ny livssituation og et liv i forandring

Hvis det er relevant, vil det være muligt undervejs at invitere dine pårørende med til nogle af samtalerne.