Arbejdsrettet indsats

En arbejdsrettet indsats varetages typisk af neuropsykolog og indeholder hjælp og vejledning til, hvordan du efter din hjernerystelse kan vende tilbage til et arbejde og/eller optrappe din arbejdstid i et hensigtsmæssigt tempo. Her arbejder vi sammen med dig om at genopbygge dine ressourcer og udvikle de kompetencer, du skal bruge for at kunne vende tilbage til dit eksisterende job eller til et nyt arbejde. Vi rådgiver dig i brugen af gode kompensationsstrategier og lægger en plan for, hvordan du på en hensigtsmæssige måde, gradvist, kan genoptage arbejdet, og vi drøfter denne plan med dig og med din arbejdsplads.

Mulighed for virksomhedspraktik

Hvis det er uklart, hvilken type arbejde, omfanget af arbejdstid og hvilke opgaver du kan varetage og trives med arbejdsmæssigt, kan vi i samarbejde og efter aftale med din kommune tilbyde et forløb, hvor din arbejdsevne afklares i praksis gennem et praktikforløb på en arbejdsplads (en såkaldt virksomhedspraktik). Det kan enten være på din egen arbejdsplads eller et nyt sted. Du vil i et sådant praktikforløb blive fulgt af en neuropsykolog, der tilrettelægger forløbet sammen med dig og arbejdspladsen. Neuropsykologen giver desuden undervejs løbende sparring og vejledning til dig og til arbejdspladsen.

I et praktikforløb starter man typisk med en arbejdstid på få timer om ugen, hvorefter der gradvist øges i arbejdstiden i det tempo, du kan magte. Du kommer til at afprøve forskellige typer af arbejdsfunktioner, og dine opgaver bliver gradvist flere eller øget i kompleksitet. Målet er, at vi sammen finder frem til, hvilken form for arbejdsopgaver, der passer bedst til dig, og hvor mange timer, og i hvilket tempo du vil kunne arbejde, når praktikken slutter.

Varigheden af et praktikforløb varierer og tilpasses individuelt, men ofte er der tale om forløb på 13-26 uger. Ved praktikkens afslutning, sender vi en rapport til din kommune med en beskrivelse af erfaringerne fra praktikken og vores vurdering af, hvordan du bedst kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.