Tilbud til børn og unge

I Neurocenter for Børn og Unge tilbyder vi specialiserede og individuelt tilpassede indsatser, der passer til netop dig og dit barns behov. Det kan f.eks. være: 

  • Individuelle samtaler v. neuropsykolog
  • Individuel fysisk træning og sparring v. fysioterapeut
  • Muskuloskeletal udredning og indsats ift. nakke/ryg v. fysioterapeut
  • Rådgivende samtaler til forældre
  • Optrapning og opfølgning på tilbagevenden til skole v. neuropsykolog
  • Skriftelig rapport om gener, indsats og forløb generelt, samt anbefalinger

 

Hvis dit barn har en hjernerystelse og er i førskolealderen, arbejder vi indirekte med barnet gennem rådgivning til dig. Som forælder vil du således kunne få et rådgivningsforløb af vores dygtige og dedikerede hjernerystelsesteam i Neurocenter for Børn og Unge.

 

 

Er dit barn i skolealderen vil der være tilbud om samtaler til både dit barn og dig som forælder.

 

 

Unge får typisk et selvstændigt forløb, hvor forældre bliver inviteret til at deltage løbende.

 

 

Vi tilbyder ”tidlig” indsats, vurdering og tidlig forebyggende rådgivning til dig og dit barn, hvis skaden er sket inden for 3 måneder. Benytter I jer af vores tilbud om tidlig indsats, har I typisk kun brug for et kortere rådgivende forløb.

 

 

Til dig der har et barn, der oplever længerevarende følger efter en hjernerystelse (> 3 mdr. efter skaden), udarbejder vi et tilbud, der er skræddersyet til netop jeres behov, og som vi i fællesskab har fundet frem til på baggrund af en forudgående visiterende samtale. Vi evaluerer kontinuerligt for at sikre, at indsatsen har den ønskede effekt, eller om mål og indsats skal tilpasses.

 

Fokusområderne i et forløb kan være:

  • Håndtering af hjernerystelsesfølgerne og øgning af barnets aktivitetsniveau
  • Energiforvaltning
  • Implementering af forebyggende pauser
  • Tilbagevenden til en almindelig skoledag og hverdag

Hvem kan du møde?

Hos os kan du møde både fysioterapeuter og neuropsykologer. Vi har også mulighed for at inddrage neurooptometrister, audiologopæder og ergoterapeuter, når det er relevant.  På den måde sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt om vanskelighederne efter hjernerystelsen.