Rådgivning, samtaler og kurser

På Neurocenter for Børn og Unge tilbyder vi rådgivning, samtaleforløb, supervision, undervisning og kurser i forhold til børn og unge med forskellige neurokognitive udfordringer som eksempelvis erhvervet eller medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, Cerebral Parese eller generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder.

Du kan læse mere om vores forskellige ydelser herunder:

 

Vi tilbyder rådgivning i både kortere og længere forløb til blandt andet forældre og andre pårørende, kommuner, skoler og institutioner, PPR-psykologer og sagsbehandlere

 

 

Vi tilbyder blandt andet supervision til psykologer, der arbejder med udredning, rådgivning og behandling i forhold til børn med neurokognitive udfordringer. Supervisionen kan eventuelt bruges som et led i et autorisationsforløb eller som en del af en specialistuddannelse.

 

 

Vi tilbyder blandt andet terapeutiske forløb, sorg- og krisebehandling, psykoedukation i forhold til håndtering af specifikke vanskeligheder, børne- og familiesamtaler, søskendegrupper og rehabiliteringsforløb

 

 

Vi tilbyder særligt tilrettelagte kurser, undervisningsforløb og oplæg i forhold til de områder, hvor vi har særlige kompetencer. Det kan eksempelvis være kurser, oplæg eller forløb om:

  • neuropædagogiske metoder
  • særlige udredningsmetoder eller værktøjer
  • særlige målgrupper
  • at være forældre eller søskende til børn og unge med særlige behov

 

Kontakt os
Mette Ravn Herche, sekretær
Telefon: 35328715
Email: mette.herche@cfh.ku.dk