VISO leverandør

På Neurocenter for Børn og Unge har vi været VISO-leverandør siden opstarten af VISO i 2007. Vi varetager rådgivning og udredning for VISO inden for områderne:

  • Børn og unge med erhvervet hjerneskade
  • Børn og unge med medfødt hjerneskade
  • Børn og unge med udviklingshæmning
  • Børn og unge med en autismespektrumsforstyrrelse
  • Børn og unge med en opmærksomhedsforstyrrelse

Hvad er VISO?

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation, som hører under Socialstyrelsen. VISO kan bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med rådgivning og vejledning i de mest specialiserede og komplicerede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet.

Rådgivningen fra VISO er gratis og landsdækkende, og foregår lokalt hos dem, der ønsker rådgivningen.

Henvisning

Henvisning foregår til VISOs centrale enhed i Odense, hvor der tages stilling til, om der er tale om en sag for VISO, og hvilke specialister der i så fald skal varetage rådgivningen.

Læs mere om VISO.