Henvisning og priser

Hvis dit barn har følger efter en hjernerystelse, og I ønsker at komme til en undersøgelse/visiterende samtale, er der flere muligheder. Den kan finansieres gennem en bevilling fra f.eks.:

  • din kommune
  • forsikringsselskab
  • egen betaling

Inden den visiterede samtale finder sted, skal der være tilsagn om betaling. Dette gælder også, selvom I er henvist via egen læge, speciallæge eller hospital.

Rådgivende neuropsykologisk vurdering

Prisen for en rådgivende neuropsykologisk vurdering er kr. 3.700,-. Samtalen varer ca. 2 timer og inkluderer en samlet rapport med oversigt over ressourcer og vanskeligheder efter hjernerystelsen samt anbefalinger. Typisk er det den type undersøgelse, som forsikringsselskaber eller kommuner benytter.

Efterfølgende samtaler/vejledning vil koste kr. 1.250 pr. session.

Egenbetaling

Ønsker man selv at betale for en visitationssamtale (kort neuropsykologisk vurdering), varer den ca. 1½ time og inkluderer rådgivning samt, hvis det er relevant, udarbejdelse af et kort skriftligt tilbud. Prisen for dette er kr. 3.150,-.

Efterfølgende samtaler/vejledning vil koste kr. 1.250 pr. session.

Ved egenbetaling så vær opmærksom på at tjekke, om du har en sundhedsforsikring, der dækker dele af din udgift til samtaler med psykolog eller behandling ved fysioterapeut (fx sygesikring ”Danmark” eller andre).

Vi kan også tilbyde fysioterapeutisk udredning og vurderingtil kr. 2.500,-. 

 

Kontakt os
Mette Ravn Herche, sekretær
Telefon: 35328715
Email: mette.herche@cfh.ku.dk

Dorthe Bredesen, teamleder, børneneuropsykolog
Telefon: 29884458
Email: dorthe.bredesen@cfh.ku.dk