Udredning og undersøgelse

På Neurocenter for Børn og Unge tilbyder vi både neuropsykologiske udredninger og neuropsykologiske vurderinger af mindre omfang eller med et mere afgrænset fokus. Udredningerne foretages altid af højt specialiserede og erfarne psykologer inden for det børneneuropsykologiske felt.

Udredning og undersøgelser børn og unge

Formål med udredningen

Det overordnede formål med en neuropsykologisk udredning er at kunne forbedre udviklingsmulighederne og trivslen for børn og unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade, udviklingsforstyrrelser eller andre kognitive og / eller sociale vanskeligheder.

Den neuropsykologiske udredning kan eksempelvis danne grundlag for:

 • Tilrettelæggelse af pædagogisk indsats
 • Tilrettelæggelse af rehabilitering
 • Rådgivning til forældre og relevante fagpersoner
 • Beslutninger i forhold til intervention og rammer
 • Diagnostiske overvejelser

Når vi får en henvendelse med ønske om at få fortaget en undersøgelse af et barn eller en ung, vil vi ud fra den konkrete problemstilling altid rådgive om omfang af udredning. I vores rådgivning har vi altid fokus  på, hvad der fagligt er hensigtsmæssigt at få afklaret  i forhold til de tvivlsspørgsmål, der måtte være om barnets eller den unges funktion.

Hvad er en neuropsykologisk udredning?

Med en neuropsykologisk udredning undersøger vi blandt andet begavelsesniveau, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdigheder, overblik, problemløsningsevner, sociale og følelsesmæssige kompetencer og samspillet mellem disse ting hos det enkelte barn eller den enkelte unge.

En fuld neuropsykologisk udredning består af følgende:

 • Interview af forældre med fokus på barnets tidlige udvikling, aktuelle vanskeligheder og ressourcer
 • Interview af f.eks. lærere og pædagoger med henblik på at få belyst barnets aktuelle vanskeligheder og ressourcer
 • Observation af barnet i daginstitution eller skole
 • 4-5 testninger
 • Bearbejdning og analyse af tests og spørgeskemaer, som er udfyldt af henholdsvis forældre og fagpersoner
 • Udarbejdelse af en uddybende rapport, som dels beskriver barnets funktion på alle kognitive områder samt anbefalinger i forhold til kognitive, adfærdsmæssige og sociale udviklingsmuligheder
 • Skriftlig og mundtlig tilbagemelding til forældre, barn / ung samt eventuelt relevante fagpersoner

Hvem foretager en neuropsykologisk udredning?

Den neuropsykologiske udredning bliver udført af vores erfarne psykologer, der enten er specialist i børneneuropsykologi eller er på vej mod specialistgodkendelse og dermed bliver vejledt i opgaven af en specialist. Udredninger kan ved behov suppleres med undersøgelse af logopæd, ergoterapeut og / eller fysioterapeut.

Pris på neuropsykologisk undersøgelse

Til en fuld neuropsykologisk udredning skal der typisk bruges omkring 35 arbejdstimer.

En mere specifik og afgrænset undersøgelse tager minimum 16 arbejdstimer. Timeprisen er 1.295 kroner. Der ud over kommer eventuel transporttid (halv takst) og km-udgift.

Kontakt os
Mette Ravn Herche, sekretær
Telefon: 35328715
Email: mette.herche@cfh.ku.dk