Effekt af rehabilitering af hjerneskade

I Center for Hjerneskade har vi med vores højt specialiserede rehabilitering stor succes med at få personer med hjerneskade tilbage på arbejdsmarkedet.

I 2021 udgav Socialstyrelsen et studie om den langsigtede økonomiske effekt af højt specialiseret rehabilitering af voksne med hjerneskade. I studiet bliver Center for Hjerneskades rehabiliteringsforløb fremhævet som det mest effektive.

8 ud af 10 kommer tilbage i arbejde

Studiet viser, at 8 ud af 10 personer med hjerneskade kommer tilbage på arbejdsmarkedet efter et rehabiliteringsforløb på Center for Hjerneskade. Sammenlignet med en landsdækkende kontrolgruppe, fra Socialstyrelsens undersøgelse, der matcher i forhold til alder og diagnoser, vender kun 5 ud af 10 tilbage på arbejdsmarkedet.

Læs mere om vores rehabiliteringsforløb for voksne med hjerneskade.