Persondatapolitik

Center for Hjerneskade behandler og registrerer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med centret bl.a. som ansat, patient, studerende, ansøger, deltager i forskningsprojekter eller konferencer - eller blot som abonnent på centrets nyhedsbrev.

Anvendte paragraffer

Efter reglerne i persondataloven skal Center for Hjerneskade som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne. Center for Hjerneskade registrerer personoplysninger med hjemmel i persondatalovens § 6, § 7 eller §8. Persondata i forskningsprojekter registreres med hjemmel i persondatalovens § 10 samt journalføringsbekendtgørelsen nr. 1090 af 28/07/2016.

Behandling og opbevaring

Center for Hjerneskade indsamler kun persondata efter forudgående skriftligt samtykke fra borger/evt. værge. Center for Hjerneskade behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret sikkert i centrets egne sagsbehandlingssystemer, hvor der er begrænset adgang og som er placeret på centret. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i centrets journalsystem. Center for Hjerneskade må gerne gemme oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis centret overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

Videregivelse af oplysninger

Center for Hjerneskade videregiver ikke persondata til andre uden samtykke fra den registrerede herom, medmindre centret er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

Dataindsigt

Man kan når som helst rette henvendelse til Center for Hjerneskade med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i centrets systemer.

Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede centret om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at centret retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. Den registrerede har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige.

Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis centret behandler oplysningerne som led i et forskningsprojekt. Det betyder, at deltageren i forskningsprojektet har mulighed for at nægte centret at behandle oplysningerne. Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke ret til at få kopi af egne data, som indgår i projektet.

Samtykke kan trækkes tilbage

Den registrerede kan til enhver tid trække et samtykke til behandling af oplysninger tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket får kun betydning for fremtiden. Behandling af oplysninger om den registrerede, som har fundet sted, vil fortsat være gyldige.

Retten til at blive glemt

Fra den 25. maj 2018 har den registrerede en ”ret til at blive glemt”. Det betyder, at den dataansvarlige har pligt til at slette alle kopier eller gengivelser af konkrete personoplysninger samt eventuelle links til oplysningerne.

Ret til data-portabilitet

Fra den 25. maj 2018 vil registrerede personer have ret til dataportabilitet. Det vil sige, at de registrerede personer har ret til at modtage kopi af de registrerede oplysninger, som er behandlet elektronisk i et struktureret og sædvanligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt og den registrerede beder om det, kan Center for Hjerneskade sende oplysningerne direkte videre til en ny dataansvarlig.

Databeskyttelsesrådgiver

Center for Hjerneskade har en databeskyttelsesrådgiver, som registrerede personer kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren Ann-Dorthe Jensen på adressen dpo@cfh.ku.dk.

Klage til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk eller til centrets databeskyttelsesrådgiver.

Opdateret november 2022