Mette Ravn Herche
Koordinator for VISO opgaver børn og voksne
35 32 87 15
Mette.Herche@cfh.ku.dk