Birgit Kjær
Neuropsykolog, specialist i klinisk neuropsykologi
35 32 90 23
Birgit.Kjaer@cfh.ku.dk