Samtaler og netværk for pårørende

Når et familiemedlem får en hjerneskade, påvirker det hele familien. Som pårørende vil du kunne opleve, at den hjerneskaderamte ikke kan de samme ting som før, og måske ændrer den ramte også personlighed. Det kan påvirke jeres hverdag og forhold til hinanden. Det kan derfor være svært som pårørende at skulle håndtere jeres nye livssituation.

Medinddragelse

På Center for Hjerneskade inddrager vi forældre, ægtefæller og børn så meget som muligt i den hjerneskaderamtes forløb hos os. Vi gør det i det omfang, som du og den hjerneskaderamte ønsker det. Som pårørende har du derfor mulighed for at deltage i de tværfaglige teammøder, følge en træningsdag på centret og evt. deltage i samtaler med den hjerneskaderamte og den primære terapeut. Det er vigtigt, at du er en aktiv medspiller i forløbet.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere at vide om, hvad vi kan tilbyde dig som pårørende.

 

Er du gift med eller forælder til en voksen, der er i rehabilitering på Center for Hjerneskade har du mulighed for at deltage i en eller flere samtaler med den primære terapeut. Du kan få viden om og forståelse for den ramtes vanskeligheder, og rådgivning om hvordan du bedst håndterer dem. Den ramte deltager som udgangspunkt altid i samtalen.

Hvis du har brug for et selvstændigt forløb, kan vi tilbyde det mod betaling eller henvise til relevante alternativer.

 

 

Det kan være særlig vigtigt for børn og unge som pårørende til en person med hjerneskade at deltage i forløb eller samtaler. De er altid velkomne til at deltage i en familie- eller børnesamtale og følge en træningsdag på centret. Vi sørger for at besøget passer til barnets alder og behov, så de får den viden, de mangler.

 

 

Du kan deltage i vores pårørendegruppe, hvis du er pårørende til en voksen med erhvervet hjerneskade, som er eller har været i et forløb hos os. Det kan være hjælpsomt at tale med andre, der også er pårørende til en person med erhvervet hjerneskade.

I gruppen kan du snakke med andre, som uden de store forklaringer forstår de vanskeligheder og bekymringer, som du selv kan opleve. I gruppen arbejder vi med en række temaer, som ofte optager mange pårørende, og vi veksler mellem små oplæg og samtaler i gruppen.

Gruppen bliver styret af to neuropsykologer.

Hvem kan deltage?

Møderne for pårørendegruppen er åbne for ægtefæller, forældre, bedsteforældre, voksne børn og voksne søskende.

Møder og temaer for 2. halvår 2024:

 • Onsdag den 28.8.24 kl. 15.00 – 16.30:
  Usynlige forandringer efter en hjerneskade

 • Torsdag den 26.9.24 kl. 15.00 – 16.30:
  Mental træthed efter en hjerneskade

 • Onsdag den 23.10.24 kl. 15.00 – 16.30:
  Følelsesmæssige forandringer efter en hjerneskade

 • Onsdag den 20.11.24 kl. 15.00 – 16.30:
  Sorg og krise når livet pludselig forandrer sig

 • Torsdag den 12.12.23 kl. 15.00 – 16.30:
  Det gode liv efter en hjerneskadez

Tid og Sted

Møderne bliver afholdt på Center for Hjerneskade og varer 1½ time pr. gang.

Mad og drikke

Du kan få the, kaffe og kakao fra vores kaffeautomater.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, men det er vigtigt, at du tilmelder dig møderne senest dagen før. Du tilmelder dig på telefon: 35 32 90 06

Afbud

Af hensyn til planlægningen af møderne beder vi dig om at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.

 

 

Når et familiemedlem får en hjerneskade eller langvarige følger efter hjernerystelse, påvirker det hele familien. Du kan derfor som pårørende måske til tider selv have behov for at få hjælp til at forstå og håndtere hverdagen med hjernerystelse tæt inde på livet.

På Center for Hjerneskade afholder vi et par gange årligt et eftermiddagsarrangement for pårørende til hjernerystelsesramte, der er i et forløb hos os. Er du pårørende vil du blive inviteret til et af vores arrangementer. Her underviser en neuropsykolog og/eller fysioterapeut i hvad en hjernerystelse er, hvordan den kan opleves af den hjernerystelsesramte, og hvordan du som pårørende bedst kan støtte og navigere i hverdagen.

Vi kan også tilbyde separate vejledende og støttende samtaleforløb til ægtefæller eller børn, blandt andet i samarbejde med Neurocenter for børn og unge på Center for Hjerneskade.

 

Kontakt os
Ann-Dorthe Jensen
Telefon: (+45) 35 32 90 17
E-mail: ann-dorthe.jensen@cfh.ku.dk

Karina Isager-Sally
Telefon: (+45) 35 32 16 35
E-mail: Karina.Isager@cfh.ku.dk

Tine Rindom Jeppesen
Telefon: (+45) 35 32 90 97
E-mail: tine.jeppesen@cfh.ku.dk