Samtaler og netværk for pårørende

Når et familiemedlem får en hjerneskade, påvirker det hele familien. Som pårørende vil du kunne opleve, at den hjerneskaderamte ikke kan de samme ting som før, og måske ændrer den ramte også personlighed. Det kan påvirke jeres hverdag og forhold til hinanden. Det kan derfor være svært som pårørende at skulle håndtere jeres nye livssituation.

Medinddragelse

På Center for Hjerneskade inddrager vi forældre, ægtefæller og børn så meget som muligt i den hjerneskaderamtes forløb hos os. Vi gør det i det omfang, som du og den hjerneskaderamte ønsker det. Som pårørende har du derfor mulighed for at deltage i de tværfaglige teammøder, følge en træningsdag på centret og evt. deltage i samtaler med den hjerneskaderamte og den primære terapeut. Det er vigtigt, at du er en aktiv medspiller i forløbet.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere at vide om, hvad vi kan tilbyde dig som pårørende.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os
Ann-Dorthe Jensen
Telefon: (+45) 35 32 90 17
E-mail: ann-dorthe.jensen@cfh.ku.dk

Tine Rindom Jeppesen
Telefon: (+45) 35 32 90 97
E-mail: tine.jeppesen@cfh.ku.dk