Netværk for ramte

På Center for Hjerneskade tilbyder vi forskellige netværksgrupper til dig, der har en hjerneskade. Det kan være rigtig rart at kunne dele erfaringer, tanker og oplevelser med andre personer, der også har en hjerneskade. 

Se vores forskellige netværksgrupper til dig med en hjerneskade herunder:

 

Har du en erhvervet hjerneskade kan du blive en del af Unge Hjerner. Unge Hjerner er en netværksgruppe for unge mellem 16 og 35 år med erhvervet hjerneskade. I netværket har du mulighed for at dele erfaringer, oplevelser og bekymringer med andre unge, der er i en lignende situation, som dig selv.

Netværket er ikke en terapigruppe, men et socialt netværk, hvor fagpersoner skaber rammerne. Der veksles mellem socialt samvær, temasnak og faglige oplæg med temaer, som relaterer sig til at være ung og have en hjerneskade.

Gruppen ledes i et samarbejde mellem unge- og udviklingschef Stine Harbech fra Hjerneskadeforeningen og neuropsykolog Mathilde Arup fra Center for Hjerneskade.

Program

Du finder her vores program for Unge Hjerner.

Tid

Du mødes med netværksgruppen hver anden tirsdag kl. 15.00 – 17.00. Du er ikke forpligtet til at deltage i netværksmøderne hver gang.

Sted

Netværksmøderne finder sted på Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S.

Mad og drikke

Der vil blive serveret snacks, kaffe og the.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at ringe til koordinator Stine Harbech på telefon: 92 43 74 14 eller på mail: stine@ungehjerner.dk

Du vil også kunne blive tilmeldt en lukket facebookgruppe, hvor du kan få informationer om begivenheder, datoer og oplæg. Det er dog ikke et krav, at du er med i facebookgruppen. Vi optager løbende nye medlemmer af netværket.

Pris

Det koster 20 kr. pr. gang. Prisen dækker snacks, kaffe m.m.

Mød os på Facebook

Unge Hjerner har deres egen lukkede facebookgruppe.

Afbud

Kan du ikke deltage i møderne, må du gerne melde afbud via Facebook.

 

 

I Afasi-caféen kan du møde andre med afasi til hyggesnak og samtaleøvelser i mindre grupper. Der vil være en logopæd og frivillige til stede, som kan hjælpe til ved samtalerne.

Hvem kan deltage?

Netværksgruppen er kun for personer, der har været i et forløb hos Center for Hjerneskade.

Tid

Afasi-caféen foregår følgende mandage kl. 15.00 – 16.40.

  • Mandag d. 11. september
  • Mandag d. 02. oktober 
  • Mandag d. 06. november
  • Mandag d. 04. december 

  Sted

  Afasi-caféen finder sted i frokoststuen på 1. sal på Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S.

  Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde kørsel.

  Tilmelding

  Du tilmelder dig enten på mail til reception@cfh.ku.dk  eller på telefon 3532 9006.

  Mad og drikke

  Der bliver serveret kaffe/the og kage.

  Pris

  Det koster 5 kr. pr. gang. Prisen dækker kaffe og kage.

  Afbud

  Hvis du bliver forhindret i at komme til Afasi-caféen, skal du melde afbud, så vi ved, hvor mange vi bliver.

   

   

   

   

  Synapsen er et netværk for voksne med hjerneskade, der er eller har været i et forløb hos Center for Hjerneskade.

  Som regel mødes vi blot til hyggeligt samvær, men der kan være forskellige aktiviteter på programmet f.eks. foredag, filmfremvisning, gospelsang m.m.

  Aktiviteterne i klubben bliver aftalt og organiseret af deltagerne selv.

  Dog er det sidste møde inden sommerferien en ”sommerfest” og det sidste møde inden juleferien en ”julefrokost”.

  Mad og drikke

  Til hvert netværksmøde bliver der serveret kaffe / the og lidt mad.

  Pris

  Det koster ca. 20 kr at deltage. Julefrokost og sommerfest koster 60 kr.

  Tid

  Netværket mødes ca. 6 gange om året. De næste møder er:

  • Torsdag den 20. april kl. 15 -17
  • Sommerfest onsdag den 7. juni kl. 17 - 20.

  Sted

  Synapsen mødes i elevkantinen på 1. sal på Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S.

  Sommerfesten og julefrokosten foregår på 3. sal.

  Tilmelding

  Du tilmelder dig netværket Synapsen på synapsen@gmail.com Du vil modtage oplysninger om kommende møder på mail, ligesom du vil modtage en invitation til hvert enkelt møde på mail. Du tilmelder dig hvert møde på synapsen@gmail.com

   

  Kontakt os
  Ann-Dorthe Jensen
  Telefon: (+45) 35 32 90 17
  E-mail: ann-dorthe.jensen@cfh.ku.dk

  Karina Isager-Sally
  Telefon: (+45) 35 32 16 35
  E-mail: Karina.Isager@cfh.ku.dk

  Tine Rindom Jeppesen
  Telefon: (+45) 35 32 90 97
  E-mail: tine.jeppesen@cfh.ku.dk