TOSH-materiale

Ordmobiliseringsvanskeligheder/ordfindingsbesvær er et stort problem for personer, der er sprogligt højtfungerende og samtidig ramt af diskret til let afasi efter en hjerneskade. TOSH - Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende - er et helt nyt standardiseret redskab, der kan bruges til at teste og diagnosticere personer med diskret til let afasi efter en hjerneskade.

Hvem kan bruge testen

Arbejder du som logopæd med borgere, der er sprogligt højtfungerende, har du mulighed for at bruge testen TOSH .

TOSH-testen giver mulighed for at afdække ordmobiliseringsvanskeligheder/ordfindingsbesvær. Disse vanskeligheder / besvær er det muligt for en logopæd at arbejde med og forbedre, da denne type af vanskeligheder for netop denne gruppe af ramte, kan være af særlig stor udfordring.

Testen er udarbejdet af Ina Merete Schmidt, cand. mag. i Audiologopædi med bistand fra Københavns Universitet.

 Det samlede TOSH-materiale

  • Manual
  • Stimuluskort
  • Testmateriale og scoringsark

 TOSH

Du kan downloade ekstra eksemplarer af testmaterialet og scoringsarkene.

Pris 

Det samlede sæt kan købes for 2.000 kr.

TOSH-projektrapporten i sin helhed kan downloades her

For bestilling kontakt 

Lise Lambek
Administrativ leder 
Telefon: 35 32 90 09
E-mail: lise.lambek@cfh.ku.dk