SCA-materiale

Der findes en række nyttige SCA-materialer (selvhjælpsbøger og billedmaterialer) for personer med afasi.Materialerne kan bruges i samtaler mellem personen med afasi og andre. Det kan både være med familie, venner og fagpersoner inden for sundheds- og rehabliteringsområdet eller i kontakten med kommunen. 

Du kan læse mere om de enkelte SCA-materialer nedenfor. 

 

Har du fået afasi, er det sikkert blevet sværere for dig at tale med familie og venner. Måske misforstår du, hvad de siger. Måske er det blevet svært for dig at tale, så du er sikker på, at andre forstår, hvad du mener. Her på siden kan du finde nogle bøger med billeder, som du kan bruge som støtte i samtalen med andre. Bøgerne indeholde billeder fra hverdagen. Vi kalder dem for selvhjælpsbøger

Billedstøtte til samtale med dine pårørende

Det kan være en rigtig god ide at bruge billeder til at støtte jeres samtaler. Du kan gratis downloade bøgerne "Livet er mere end afasi" og "Nærhed, sex og parforhold" nedenfor. Bøgerne indeholder billeder fra hverdagen. Vi kalder dem for selvhjælpsbøger.


Livet er mere end afasi Hvad er afasi? Hvordan lever man bedst muligt med afasi? Hvad med relationerne til familie og venner?
Hvordan kommer man videre i livet med afasi og andre følger efter hjerneskade. Der er mange muligheder, der alle kræver den bedst mulige kommunikation.
Download bogen'

Nærhed, sex og parforhold En meget stor del af voksne med erhvervet hjerneskade oplever begrænsninger og tab i deres sex- og samliv. Det kan være svært og er ofte et meget privat og følsomt emne.For at kunne genoptage sit seksualliv er det nødvendigt at kunne tale sammen om det. Der kan måske være brug for at tale med fagpersoner om det. Denne selvhjælpsbog indeholder billedmateriale, der kan støtte samtalerne.
Download bogen.

Støtte til samtale med fagpersoner

Selvhjælpsbøgerne kan du også bruge til samtalerne med de fagpersoner, som  du og dine pårørende kommer i kontakt med.
Samtidig skal du vide, at mange af de fagpersoner, som du kommer i kontakt med, kan bruge SCA-metoden. Spørg på sygehuset, i kommunen og hvor du ellers møder fagpersoner, om de bruger SCA-metoden.

Lær SCA-metoden at kende

Der er også mulighed for individuelle forløb, hvor du og dine nærmeste pårørende bliver undervist i at kommunikere via SCA-metoden.
Kontakt audiologopæd Brigitta Michaelsen Brigitta.Michaelsen@cfh.ku.dk for at høre mere. 

 

 

Arbejder du med patienter eller borgere med afasi, kan du ofte komme ud for, at vedkommende kan have svært ved at forstå dine spørgsmål og informationer, og ved selv at svare eller stille spørgsmål. Med andre ord betyder afasien, at det kan være svært for personen med afasi at deltage i samtaler på en ligeværdig måde.

Billedmaterialet SCA er en støtte til samtaler mellem dig som fagperson og patienten/borgeren og de pårørende.

Materialet består af 7 mapper målrettet henholdsvis plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, logopæder og socialrådgivere. Derudover er der en mappe om dysfagi. Inddrager du den mappe, der svarer til dit fag i samtalen med personen med afasi, får vedkommende mulighed for at få billedstøtte til det, han/hun gerne vil sige. Det giver en mere sikker forståelse, og samtidig giver billedmaterialet personen med afasi mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af udpegning.Selvhjælpsbøger til borgeren med afasi og de pårørende

Personen med afasi og de pårørende har mulighed for gratis at downloade 2 selvhjælpsbøger, der bygger på SCA-metoden.

Bøgerne kan også være en støtte i kommunikationen mellem dig som fagperson og borgeren med afasi. Bøgerne hedder "Livet er mere end afasi" og "Nærhed sex og parforhold".

Kurser

Center for Hjerneskadedes certificerede SCA-undervisere afholder jævnligt kurser for fagpersoner, der arbejder med borgere med afasi.

SCA-materialet og priser

Materialet er udviklet af The Aphasia Institute i Toronto. Center for Hjerneskade har oversat og bearbejdet den danske udgave, og har ophavsrettighederne til den danske version.

Billedmateriale til de enkelte SCA-mapper skal indsættes i et ringbind. Materialet udleveres på USB, og kan kopieres til de relevante medarbejdere institutionen/arbejdspladsen i den kommune/region, der har bestilt sættet - men må ikke videregives til andre uden for denne.

  • 1 mappe på USB (frit valg) koster 1.500 kr.
  • 1 komplet sæt (10 stk. på USB) koster 4.000 kr.
  • De 2 mapper om samtaler med logopæden og om dysfagi kan fås til en samlet pris på 2.000 kr.


Ved kursustilmelding følger én af mapperne efter frit valg med i prisen.

"Dit liv - før og nu" koster 600 kr.

Du kan bestille SCA billedmaterialer ved at sende en mail til lise.lambek@cfh.ku.dk.