SCA-materiale

Der findes en række nyttige SCA-materialer (selvhjælpsbøger og billedmaterialer) for personer med afasi.Materialerne kan bruges i samtaler mellem personen med afasi og andre. Det kan både være med familie, venner og fagpersoner inden for sundheds- og rehabliteringsområdet eller i kontakten med kommunen. 

Du kan læse mere om de enkelte SCA-materialer nedenfor.