Priser

Vil du afholde et kursus på din arbejdsplads, har du brug for supervision, eller ønsker du at komme på studiebesøg på centret, så kan du se vores priser nedenfor. Priserne følger Dansk Psykolog Forenings takster.  

  • Foredrag/forelæsninger ved neuropsykolog, pris pr. påbegyndt time: 2840 kr. 
  • Individuel supervision, pris pr. time: 1550 kr.
  • Gruppesupervision ved 2 personer, pris pr. time: 2070 kr.
  • Gruppesupervision ved 3-8 personer, pris pr. time: 2.600 kr.
  • Studiebesøg, pr. person pr. dag: 1.600 kr.
  • Kursus/undervisning per dag: Prisen afhænger af deltagerantallet samt kursets varighed. Eksempelvis koster en dags kursus med 10 deltagere (eksklusiv frokost): 19.900 kroner.