20. april 2022

Kursus om ICD-11 for fagpersoner

WHO (World Health Organization) har omsider lanceret en ny version af det internationale klassifikationssystem ICD. ICD-11 er væsentlig forskellig fra det hidtil brugte ICD-10. Vi har derfor inviteret læge og ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri, Martin Køster Rimvall, til at lede os ind i ICD-11s nye dimensionalitets- og spektrumtankegang.

I over 26 år har vi anvendt ICD-10, men nu har WHO lanceret den nye version af diagnosesystemet, så klassifikationerne er opdateret til at matche samfundet og den nyeste udvikling. I ICD-11 vil man derfor, i langt højere grad end før, kunne arbejde med dimensionalitet, ligesom der er mere præcise symptomprofiler for flere lidelser.

Det naturlige fokus for kurset er ICD-11s kapitel 6 om psykiske og adfærdsmæssige lidelser samt neuroudviklingsforstyrrelser.

Kursus om ICD-11

 Program

 • Diagnosernes hierarki
  • Hvornår er ætiologien ”organisk”?
 • Vigtige specifikke ændringer ved overgangen til ICD-11
 • Dimensional psykopatologi
  • Dimensionalitetens indtog i ICD-11
  • Cut-offs – arbitrære eller brugbare?
  • Lumpers and splitters
 • Psykopatologiske modeller
  • Hvad understøtter bedst vores kliniske arbejde?
  • Symptomnetværk
  • (In)Stabilitet af diagnoser over tid.

 

Tid og sted

Kurset bliver afholdt onsdag den 4. maj 2022 kl. 12.30 - 15.30 i auditoriet på Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S.

Underviser

Martin Køster Rimvall er læge og ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri samt bestyrelsesmedlem i Foreningen af Yngre Psykiatere. Martin har arbejdet klinisk i psykiatrien samt børne- og ungdomspsykiatrien siden 2011, og har skrevet sin ph.d. om subklinisk psykose og om, hvorledes psykopatologi sjældent holder sig inden for rammerne af vores diagnostiske systemer, men snarere optræder som symptomer på tværs af lidelser.

Pris

Det koster 400,00 kr. at deltage.

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset om ICD-11 i vores kursusoversigt