22. juni 2022

Ny virtuel gruppesupervision for logopæder

Som logopæd inden for neurorehabilitering har du nu mulighed for at deltage i vores virtuelle gruppesupervision om kognitive kommunikationsforstyrrelser (KKF) og socialkognitive vanskeligheder (SKV). Første hold starter den 5. oktober 2022.

Formål

Formålet med gruppesupervisionen er at opnå en fokuseret og lærende dialog blandt deltagerne omkring de faglige og personlige udfordringer, som logopæder kan stå med i rehabiliteringen af borgere med særligt KKF og SKV.

Så arbejder du klinisk med borgere med KKF og SKV, og søger du som logopæd råd og faglig udvikling i forhold til netop dette komplekse område, så er vores virtuelle gruppesupervision helt sikkert noget for dig.  

Gruppesupervisionen giver dig mulighed for at drøfte konkrete cases fra klinikken med de andre deltagere, at fordybe dig i faglige udfordringer og tid til refleksion. Derudover får du konkrete råd og undervisning i tilgange og teknikker til at bruge i klinikken.

Virtuel supervisionsgruppe for logopæder

Form

For hver gruppesupervisionsgang tager vi udgangspunkt i et specifikt tema samt cases, som deltagerne har valgt, og som har interesse for gruppen. Deltagerne får sammen et rum til fælles refleksion og mulighed for at udvide deres handlekompetencer i forhold til borgere med KKF og SKV herunder ideer til eventuelle materialer, som kan bruges i praksis. Fokus vil være på det praksisnære, undervisning, konkrete råd og vejledning til det kliniske arbejde og feedback, hvad angår KKF og SKV. Supervisor vil sikre, at gruppesamtalerne er strukturerede, undersøgende og handlingsorienterede.

Gruppesupervisionen foregår via en virtuel platform.

Målet er, at den enkelte deltager i gruppesupervisionen får flere redskaber i det konkrete rehabiliteringsarbejde med borgere med KKF og SKV. Dermed kommer den enkelte deltager til at stå mere sikkert og afklaret i de svære og komplekse situationer, som også kan opstå i arbejdet med denne gruppe borgere.

Supervisor

Gruppesupervisionen ledes af Cand.mag. i Audiologopædi Ina Merete Schmidt, som har arbejdet i den specialiserede hjerneskaderehabilitering siden 2007 på Center for Hjerneskade bl.a. individuelt og i gruppe med patienter i fase 3 med KKF og SKV. Ina Merete Schmidt har ligeledes udviklet kurset ”Tanke før tale”, som er afholdt flere steder i landet for logopæder, psykologer og andre faggrupper inden for neurorehabilitering. Kurset omhandler tilgange, intervention og feedback netop i forhold til KKF og SKV.

Praktisk

Gruppesupervisionsforløbet er et samlet supervisionsforløb á 8 supervisionsgange.

Gruppen mødes én onsdag pr. måned kl. 13 – 14.30 over Zoom.

Der er et minimum på 5 og et max på 6 deltagere i en supervisionsgruppe ud over supervisor.

Der er ikke krav om forberedelse til de enkelte supervisionsgange.

Da supervisionen foregår online, er transporttid og geografisk placering ikke en udfordring.

Pris og tilmelding
Gruppesupervisionen koster 6000 kr. for 12 timers supervision fordelt på 8 møder. Du tilmelder dig her

Sidste frist for tilmelding er 14. september 2022.