28. maj 2021

Vi hjælper studerende med hjernerystelse

SPS-studerende

På Center for Hjerneskade hjælper vi studerende med hjernerystelse til at gennemføre deres studie på lige fod med andre studerende. Det er en ydelse, som vi leverer til STUK – Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet i samarbejde med IBOS – Instituttet for Blinde og svagsynede efter henvisning fra SPS – Specialpædagogisk støtte.

En hjernerystelse kan give symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og overfølsomhed over for støj og lys. I de fleste tilfælde forsvinder problemerne hurtigt igen. Men for 5 - 15 % af de ramte er følgerne langvarige og for nogle invaliderende. Det kan derfor være svært som studerende med hjernerystelse at passe sine studier.

Neuropsykologisk vurdering
Når vi får en studerende med hjernerystelse foretager en af vores specialister i hjernerystelsesteamet en neuropsykologisk vurdering. Ud fra denne vurdering giver vi råd og vejledning og konkrete anbefalinger til den studerende, studiestedet og SPS, så det bliver nemmere for den studerende at gennemføre studiet.

Emner