22. november 2021

Supervisorkursus for psykologer

Foråret 2022: Supervisorkursus for psykologer - med særligt fokus på psykologer, der arbejder inden for det neuropsykologiske område 

Center for Hjerneskade udbyder i 2022 et kursus til psykologer, der er ved at specialisere sig som supervisorer. Kurset er forhåndsgodkendt til ansøgning: Supervisor på specialistniveau – jf. Dansk Psykolog Forenings kriterier. 

Formålet med supervisorkurset er, at psykologen uddannes i de basale psykologfaglige forståelser af supervision som psykologfagligt vidensområde (bl.a. afgrænset fra konsultative ydelser) og herefter kan navigere og positionere dig psykologfagligt og kritisk i dette kliniske fagområde med særlig fokus på de tilstande, udfordringer og dilemmaer, som man typisk møder som supervisor inden for det neurologiske fagområde. 

Kurset løber over 8 dage fra den. 14. marts 2022 til 21. juni 2022. 

Læs mere om kurset