6. august 2020

Super specialiseret og personligt forløb hos CfH

Da 29-årige Jacob von Bülow blev akut indlagt med en autoimmun hjernebetændelse i efteråret 2019, blev han efterfølgende henvist til et intensivt forløb hos Center for Hjerneskade (CfH). I dag er han klar til at vende tilbage til sit studie på sygeplejerskolen. Læs Jacobs beretning om sit forløb på CfH.

Da jeg inden min start på Center for Hjerneskade havde hørt meget positivt om centeret, følte jeg mig lige fra starten i trygge hænder.

Center for Hjerneskade byder på højt specialiseret, og super individuelt tilrettelagte forløb. Der har været fokus på mig som person hele vejen igennem. Et team, der bestod af en neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og audiologopæd, blev koblet på mig. Der har været et super samarbejde mellem fagpersonerne og med mig. Det har givet mig et fantastisk forløb, og jeg har følt mig tryg.  

Foto: Jacob von Bülow i gang med forskellige aktiviteter på Center for Hjerneskade

Fokus på mig som person

Teamet har hele tiden haft fokus på mig som person, og de har tilrettelagt mit forløb ved at tage mig med på råd, ved at involvere mig og tage udgangspunkt i min identitet, værdier og interesser.

Inden min hjerneskade læste jeg på sygeplejerskolen. Når jeg i mit forløb hos Center for Hjerneskade er blevet udfordret med forskellige kognitive træningsøvelser, så er øvelserne blevet tilrettelagt således, at det har været relevant, både praktisk og fagligt, inden for sygeplejefaget.

Inden jeg blev skadet, var jeg lige begyndt at spille guitar. Centeret købte derfor en guitar, så jeg kunne øve mig på at spille og optræde. Min interesse for at spille guitar blev dermed integreret som en del af mit rehabiliteringsforløb.

Topprofessionelt rehabiliteringsforløb

Jeg har virkelig sat stor pris på, at jeg er blevet involveret i mit eget forløb, og at jeg er blevet mødt i øjenhøjde. Jeg har følt, at min værdighed, integritet og autonomi i høj grad er blevet respekteret. Mit forløb hos Center for Hjerneskade har virket topprofessionelt. 

Socialt netværk

Mit forløb hos Center for Hjerneskade har også givet mig en masse på den sociale front. Jeg har fået nye venner og mødt andre mennesker, der har været igennem noget tilsvarende, og som har stået i lignende horrible situationer som mig selv. For mig har det været en kæmpe læring at stå i en krise, at skulle håndtere at være i den og at få hjælp til at komme videre. Selvom jeg og de andre har stået midt i en krise, så har vi også grint og haft en masse dejlige stunder. Det at have været en del af et socialt fællesskab på Center for hjerneskade, har givet mig enorm værdi, i form af opbakning, sparring, håb og gode samtaler. 

Tilbage til studiet

Efter mit forløb hos Center for Hjerneskade har jeg fået en større tro på mig selv med de udfordringer, jeg har i dag. Der er stadigvæk ting, jeg skal arbejde med og være opmærksom på. Men jeg er godt på vej.

Jeg er meget taknemmelig for, at Center for Hjerneskade har stillet et kontor til rådighed i centeret, så jeg kan få læst op på de semestre jeg qua min skade har glemt. Derudover er jeg glad for, at de har hjulpet i en sådan grad, at jeg har mulighed for at vende tilbage til studiet igen efter sommerferien.

Emner