28. juni 2023

Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde viser interesse for hjerneskader

Sophie Løhde (V) besøger Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade har her i løbet af juni måned haft besøg af tre politikere for at sætte fokus på specialiseret genoptræning til personer med hjerneskade. I dag havde vi fornøjelsen af at holde møde med Indenrigs- og Sundhedsminister, Sophie Løhde (V). Men også folketingsmedlem, Louise Brown (LA) og folketingsmedlem Hans Andersen (V) har været forbi centret. 

På møderne med politikerne fik vi en god snak om vigtigheden af og behovet for specialiserede genoptræningsforløb for personer med erhvervet hjerneskade, og de muligheder, der i dag er under §79, stk. 2. I den forbindelse faldt snakken også på den ulighed, der er i sundhedsvæsenet og behovet for og værdien af et sammenhængende patientforløb, når borgere har komplekse sygdomme.

I løbet af møderne fik de tre politikere mulighed for også at hilse på nogle af de borgere, der har været i forløb her på Center for Hjerneskade, og de fik et indblik i centrets aktivitets- og træningsfaciliteter.

Økonomiske rammer matcher ikke behovet for genoptræning

Center for Hjerneskade må hvert år afvise mere end 70 henvisninger til borgere med erhvervet hjerneskade, der har brug for et specialiseret genoptræningsforløb og hjælp til at vende tilbage i arbejde. Det er et stort problem, at den enkelte person, der bliver ramt af en hjerneskade, ikke kan få det bedst mulige genoptræningsforløb.  

”De mennesker, der rammes af en erhvervet hjerneskade, bør tilbydes de bedst muligt vilkår, når det gælder hjælp til specialiseret genoptræning og til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor bør de økonomiske rammer matche de hjerneskadedes behov for genoptræning. Det gør de desværre ikke i dag, da vi pga. §79, stk. 2, som er den ramme vi arbejder ud fra, hvert år må afvise omkring 70 henvisninger”, forklarer Center for Hjerneskades direktør, Frank Humle.

Hans Andersen

Folketingsmedlem Hans Andersen (V) fra venstre. 

Louise Brown

Folketingsmedlem Louise Brown (LA) i midten. 

Emner