16. marts 2023

Nyt projekt skal hjælpe børn med CP til bedre skolegang

Alt for mange børn og unge med cerebral parese (CP) og kognitive udfordringer har det svært i skolen. Neurocenter for Børn og Unge har taget initiativ til et nyt forskningsprojekt, der skal give mere viden om kognitive udfordringer hos folkeskoleelever med CP, så de kan få den rette hjælp i skolen.  

”I vores daglige arbejde rundt om i landet møder vi jævnligt børn og unge med CP med svære skoleforløb og en række mere eller mindre skjulte kognitive udfordringer. Vi har i mange år haft et stort ønske om at få sat fokus på disse børn, så de kan få en bedre trivsel og udvikling i skolen. Vi er derfor rigtig glade for, at dette projekt nu bliver en realitet takket være en stor økonomisk støtte fra Elsass Fonden”, fortæller afdelingsleder, Carsten Lose, der er autoriseret psykolog og specialist i børneneuropsykologi på Neurocenter for Børn og Unge på Center for Hjerneskade.  

Nyt projekt om børn med CP

Udredning af 100 elever mellem 11 - 15 år

Forskningsprojektet vil involvere neuropsykologisk udredning af 100 elever med CP i folkeskolen. Neurocenter for Børn og Unge skal stå for 60 ud af de 100 udredninger. Selvom behovet for mere viden gælder børn og unge i alle aldersgrupper, har projektet fokus på elever mellem 11 - 15 år.

”Mange børn med CP har fået foretaget en generel kognitiv testning i forbindelse med skolestart, og mange klarer sig godt i starten af deres skolegang. Men i takt med at de bliver ældre, bliver der stillet større krav til dem i forhold til, at de skal kunne håndtere kompleksitet, abstraktion, overblik, udholdenhed og lignende. Og disse kognitive udfordringer kan man som regel ikke forudsige ved en generel kognitiv testning i 5-6 års alderen. Derfor har vi valgt at fokusere på aldersgruppen 11-15 år, da det ofte først er i denne periode, at skoleforløbet begynder at blive udfordrende for en væsentlig del af eleverne”, uddyber Carsten Lose.

Anbefalinger og rådgivning til forældre og skoler

Selvom forskningsprojektets primære mål er at afdække graden af kognitive udfordringer hos elever med CP i folkeskolen, vil der for hvert deltagende barn blive udarbejdet en udredningsrapport med konkrete anbefalinger. Der vil også være mulighed for at tilbyde rådgivning til forældre og fagpersoner omkring eleven, hvis der i udredningen bliver fundet et særligt behov for dette.

”Med projektet ønsker vi generelt at blive klogere på de kognitive udfordringer, som børn og unge med CP kan have, men vi håber også på, at vi undervejs kan være med til at gøre hverdagen lidt nemmere for nogle af de børn og unge, der er med i projektet”, afslutter Carsten Lose.

Tidsramme for projektet

Forskningsprojektet bliver ledet af Videnscenter for Klinisk Neuropsykologi på Rigshospitalet. Projektet løber over en treårig periode, hvor udredningerne af de 100 børn og unge skal foregå over en toårig periode med start senest i sommeren 2023.

Du kan her læse mere om projektet og om vores arbejde med børn og unge med neurokognitive udfordringer.

Emner