4. januar 2023

Nyt projekt om naturbaseret terapi til hjernerystelsesramte

Naturbaseret terapi til hjernerystelsesramte

Center for Hjerneskade skal være med i et nyt projekt, der skal skabe større viden om effekten af naturbaseret terapi (NBT) til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse.

Forskergruppen Natur, Sundhed & Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet starter et nyt projekt op for at undersøge effekten af NBT til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse. I Center for Hjerneskade er vi blevet spurgt, om vi vil stå for at teste potentielle deltagere til projektet.

Center for Hjerneskade med i nyt forskningsprojekt

”Center for Hjerneskade er nogle af de bedste i landet til at udrede og behandle mennesker med længerevarende følger efter hjernerystelse. Vi har ikke selv nogle med de kompetencer i vores forskningsgruppe. Derfor valgte vi at indgå et samarbejde med Center for Hjerneskade, som skal have en visiterende rolle i projektet. På den måde sikrer vi, at deltagerne opfylder kriterierne for at kunne deltage,” siger lektor Sus. S. Corazon, der er en del af forskergruppen Natur, Sundhed & Design på Københavns Universitet. 

Vigtigt med viden om hjernerystelse

”I Center for Hjerneskade er vores omdrejningspunkt at kunne tilbyde den mest effektive rehabilitering til bl.a. personer med længerevarende følger efter hjernerystelse. Derudover har vi stort fokus på at bidrage med ny viden til området, så hjernerystelsesramte får den mest effektive behandling. Vi er derfor utrolig glade for, at forskergruppen Natur, Sundhed & Design spurgte, om vi ville samarbejde med dem omkring projektet,” fortæller neuropsykolog Linda Marschner fra Center for Hjerneskade.

Pilotstudie viste lovende resultater

”Forskning viser, at f.eks. mindfulness terapi kan have en positiv effekt på mennesker med stress, depression, men også hjernerystelse. Derudover har forskningsgruppen allerede kørt et pilotprojekt, som så lovende ud. Det giver derfor rigtig god mening at søsætte et større projekt for at undersøge, om naturbaseret terapi har en positiv effekt på personer med længerevarende følger efter hjernerystelse. Og den viden vil vi naturligvis gerne være med til at skabe,” siger Linda Marschner. 

Større projekt om naturbaseret terapi

Da deltagergruppen i pilotprojektet var meget lille, og fordi det viste lovende resultater, har forskningsgruppen besluttet sig for at påbegynde et større projekt om brug af NBT til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse.  

I projektet vil forskningsgruppen undersøge, om NBT kan mindske de kognitive, sansemotoriske symptomer hos personer med længerevarende følger efter hjernerystelse. Projektet vil inkludere 40 personer med længerevarende følger efter hjernerystelse. Deltagerne vil blive tilbudt et naturbaseret terapiforløb i terapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm. Terapiforløbet vil bestå af sansemotoriske øvelser, let til moderat fysisk aktivitet, afspændingsøvelser og undervisning i symptomhåndtering. 

Terapihaven Nacadia

”Terapihaven Nacadia er særlig velegnet til naturbaseret terapi. Den ligger i et naturskønt arboret, som indeholder Danmarks største samling af forskellige træer og buske. Haven er designet ud fra forskernes viden om, hvordan grønne omgivelser får mennesker til at restituere, og den er anlagt som en vild skovhave med rolige grønne omgivelser i et afskærmet område. Det gør, at man kan føle sig ugeneret og tryg, når man er der. Derudover er der etableret bålplads til socialt samvær og siddesteder rundt omkring i haven, hvor man kan trække sig tilbage og slappe af,” siger Sus S. Corazon fra forskningsgruppen.

Projektet bliver startet op i begyndelsen af 2023. Men allerede fra januar 2023 vil Center for Hjerneskade begynde at visitere potentielle deltagere for at sikre, at deltagerne opfylder kriterierne for at kunne deltage i projektet.

Emner