4. januar 2024

Medie: Højintens gangtræning virker bedst

20 års erfaring med højintensiv gangtræning

International forskning viser, at der er evidens for at høj-intensiv gangtræning er bedst i træningen af mennesker med hjerneskader.

Gangtræning med høj intensitet fremmer neuroplasticitet og er helt centralt i indsatsen hos Center for Hjerneskade, som i gennemsnit kan løfte gangtempoet for personer med hjerneskade med cirka 60 pct. 🧠

Det skriver Danske Fysioterapeuters blad, Fysioterapeuten, som har gangtræning for mennesker med hjerneskade som tema. 

Udover neurologisk viden er vigtige forudsætninger for at opnå den høje intensitet en neuropædagogisk samt træningsfysiologisk tilgang og fokus på motivation, siger fysioterapeut Jørgen Jørgensen fra Center for Hjerneskade, som glæder sig over, at det efterhånden breder sig som almindelig praksis de fleste steder.

Fysioterapeuterne hos Center for Hjerneskade har brugt høj-intensiv gangtræning i mere end 20 år, fordi det virker. International forskning støtter op om intensiv gangtræning. 

Læs mere i Danske Fysioterapeuters blad, som har talt med Katrine Lyders Johansen, Gunhild Mo Hansen og Joergen Joergensen.

Intensiteten i gangtræningen skal være højere (fysio.dk)

Emner