11. januar 2023

Kursus i udredning af personer med erhvervet hjerneskade og sprogvanskeligheder

Kursus i TOSH for psykologer og logopæder: Få det rette værktøj til at udrede personer med erhvervet hjerneskade og sprogvanskeligheder.

Tilmeld dig vores kursus i testredskabet TOSH, der kan bruges til at udrede personer med erhvervet hjerneskade og ordmobiliseringsvanskeligheder. Kurset bliver afholdt onsdag den 8. marts 2023 kl. 10-16 på Center for Hjerneskade.

Hvem kan testes med TOSH©?

Personer med diskret til let afasi i kombination med et præmorbidt højt sprogligt niveau kan opleve, at deres sproglige vanskeligheder har negativ indvirkning på deres identitetsopfattelse, sociale liv og ikke mindst tilbagevenden til job. Måske er det et job, der fordrer stor sproglig fleksibilitet og kompleksitet samt højt tempo, og som dårligt kan bestrides med et ringere sprogligt niveau end før skaden.

Det giver derfor mening at afdække disse sproglige udfordringer hos den ramte ved brug af TOSH©, og ikke mindst tilbyde logopædisk intervention, så sproget kan komme op på et tilfredsstillende niveau igen. TOSH© er netop udviklet med henblik på testning og diagnosticering af ordmobiliseringsvanskeligheder/ordfindingsbesvær hos personer, som er sprogligt højtfungerende, og som efter erhvervet hjerneskade rammes af diskret til let afasi.

For psykologer og logopæder

Kurset henvender sig til psykologer og logopæder, der arbejder med mennesker med afasi.

Få mere viden om TOSH kurset og tilmelding.  

Emner