28. november 2014

Kan man løbe, uden at kunne gå?

Firmaet Ergolet har med sparring fra Center for Hjerneskade udviklet systemet Ergo Trainer. Systemet er et vægtaflastningssystem, der gør det muligt for både børn og voksne med mange forskellige former for funktionsnedsættelse at træne gang, løb, kondition mm. Se mere i Ergolets video:" Vejen til selvhjulpenhed".

Center for Hjerneskade tilbyder kurser i brug af Ergo Trainer