7. oktober 2022

Island vil lære af vores specialiserede rehabilitering og etablere et rehabiliteringscenter

Besøg fra Island

Her i efteråret lagde en gruppe islandske specialister og familiemedlemmer til personer med hjerneskade vejen forbi vores center for at se os over skulderen og blive klogere på, hvordan vi her i Center for Hjerneskade arbejder med mennesker med hjerneskader.

Den islandske gruppe af faglige specialister og familiemedlemmer til personer med hjerneskade, ph.d. studerende i biomedicin Emil, lektor i psykologi Fanney Thorsdottir og klinisk psykolog Smari Palsson, har en stor drøm om at etablere et rehabiliteringscenter på Island. I dag findes der ikke et rehabiliteringscenter på Island, der kan hjælpe børn, unge og voksne med hjerneskader.

”Vi har et stort ønske om at etablere et rehabiliteringscenter ”Heilabrot” på Island. Derfor er vi meget nysgerrige efter at få inspiration og sparring fra et veletableret rehabiliteringscenter med specialistviden i hjerneskader hos børn, unge og voksne. Center for Hjerneskade blev ved med at poppe op i vores søgning efter specialister med lige præcis den viden. Derfor kontaktede vi Center for Hjerneskade i håbet om, at vi kunne komme på besøg for at blive klogere på, hvordan de arbejder med rehabilitering”, fortæller ph.d. studerende i biomedicin Emil Hardarson.

Det var Center for Hjerneskade naturligvis helt med på.

Inspirationsrejse til Center for Hjerneskade

I løbet af besøget fik gruppen fra Island en introduktion til Center for Hjerneskades historik, udvikling, organisationsstruktur, rehabiliteringsprogram, finansiering, undervisning og supervision for fagpersoner inden for neurorehabilitering.

Besøget bød også på rundvisning i hele centeret, hvor de fik mulighed for at se, hvordan centeret fungerer i det daglige, og hvordan vores kognitive rehabilitering og fysiske genoptræning fungerer i praksis.

”Det var virkelig inspirerende at høre, hvordan Center for Hjerneskade har udviklet sig gennem tiden, hvordan de er organiseret, og at se hvordan de arbejder tværfagligt med rehabilitering af personer med hjerneskade. Det er ikke sidste gang, at vi har været på besøg, og vi håber meget, at vi på den ene eller anden måde kan samarbejde med Center for Hjerneskade i fremtiden”, siger Emil Hardarson

Fremtidigt samarbejde

”Vi er utrolig glade for at blive kontaktet af de tre initiativtagere, Emil, Fanny og Smari, til det fremtidige rehabiliteringscenter på Island. Det er en spændende rejse, de er på, og som vi meget gerne støtter op omkring ved at dele ud af vores viden og ekspertise – både under besøget, men også i fremtiden. Det er utrolig vigtigt, at de personer med hjerneskade, som bor på Island, også får tilbudt den rette rehabilitering efter deres skade”, siger direktør Frank Humle fra Center for Hjerneskade.

Emner