29. juni 2022

Hjernerystelsesramte tilbydes nu synsundersøgelser og synstræning på centret

På Center for Hjerneskade har vi indgået en aftale med vores mangeårige samarbejdspartner, Anne Preisler fra AP Synspleje, så hjernerystelsesramte fremover også vil kunne få tilbudt synsundersøgelser og synstræning på centret.

Mange personer med hjernerystelse oplever synsvanskeligheder i en sådan grad, at det påvirker deres hverdag, og kan gøre det vanskeligt for dem at vende tilbage til arbejde eller studie. Det er derfor vigtigt, at der bliver taget hånd om de hjernerystelsesramtes synsvanskeligheder på lige fod med andre følger efter hjernerystelsen, så de hurtigere kan vende tilbage til hverdagen, job og studie.

Center for Hjerneskade og Anne Preisler fra AP Synspleje har gennem flere år haft et tæt samarbejde omkring personer med hjernerystelse, men nu rykker vi endnu tættere sammen for at skabe de bedste rammer for de hjernerystelsesramte.

Synsundersøgelser på Center for Hjerneskade

På billedet ses enkelte fagpersoner fra commotioteamet sammen med Anne Preisler. 

- Jeg udvider min klinik med en klinik på Center for Hjerneskade, så jeg, eller en af mine kollegaer, kan være fysisk tilstede med alt vores udstyr på Center for Hjerneskade. Det betyder, at de hjernerystelsesramte ikke længere skal bruge tid og energi på at transportere sig frem og tilbage mellem to matrikler. Det kan være meget energikrævende for dem, siger Anne Preisler fra AP Synspleje.

 - Vi har længe kunnet se fordelene ved at gøre optometrien til en del af det tværfaglige samarbejde her i centret. Det giver os i endnu højere grad mulighed for at skræddersy behandlingsforløbene til de hjernerystelsesramte efter deres behov, fortæller fysioterapeut, Henriette Henriksen, der er en del af Commotioteamet på Center for Hjerneskade.

Gennem de senere år er der kommet større fokus på hjernerystelsesramtes synsproblemer. Optometrisk samsynstræning blev i 2019 en konsensusbaseret anbefaling i Den Nationale Kliniske Retningslinje for Hjernerystelse, der er udgivet af Dansk Center for Hjernerystelse.