14. januar 2021

Nyt afasifællesskab online

Center for Hjerneskade og Hjernesagen søsætter nu et digitalt fællesskab for mennesker med afasi: ”Afasifællesskabet”. "Afasifællesskabet" bliver et sted, hvor mennesker med afasi kan deltage i SCA-støttede samtaler med andre med afasi via "Zoom" (virtuelt program til onlinemøder). Studerende, der er trænet i SCA-samtalestøtteteknik, vil stå for at styre samtalerne og gøre dem tilgængelige for mennesker med afasi. Det gør de fx ved at skrive valgmuligheder m.m. på et delt ”whiteboard”, så personerne med afasi kan ytre sig ved at pege, tegne og skrive.

Formålet med ”Afasifællesskabet” er at forebygge den ensomhed, som mange personer med afasi oplever – både i og udenfor coronatiden.

Det kan være en udfordring at bruge Zoom og fortælle om sig selv, når man har afasi. Derfor åbner vi gradvist op for netværket. I første omgang åbner vi kun op for eksisterende medlemmer af Center for Hjerneskades afasicafe og for nye personer med afasi fra Center for Specialundervisning i København og Kommunikationscentret i Region Hovedstaden.

Afasifællesskabet er støttet økonomisk af Kulturstyrelsen.